top of page
Avbestillingsregler*

 

Helgeworkshops: Workshops med en varighet på 2,5 dager (dvs. The Art of Surrender eller Choosing Freedom) krever et ikke-refunderbart depositum på $150. Full undervisning kreves senest 30 dager før workshopen. Hvis oppmøte avlyses i samsvar med disse retningslinjene, vil et ekstra administrativt gebyr på USD 50 sammen med depositumet på USD 150 bli trukket fra refusjonen. Avbestilling må gis skriftlig på e-post og bekreftes av Sandy at hun har mottatt den. Avbestilling innen 30 dager før workshopen kan ikke refunderes bortsett fra med en gyldig legeerklæring eller en spesiell familienødsituasjon med skriftlig autorisasjon, i så fall vil det kun bli belastet administrasjonsgebyret på $50 og depositumet på $150.

 

Lange workshops: Workshops med en varighet på mer enn 2,5 dager (dvs. The Power of Clearing Coaching Certification Program) krever et ikke-refunderbart depositum på $850. Full undervisning kreves senest 1 måned, 30 dager, før workshop. Hvis oppmøte avlyses i henhold til disse retningslinjene, vil et ekstra administrativt gebyr på USD 50 sammen med depositumet på USD 850 bli trukket fra refusjonen. Avbestilling må gis skriftlig på e-post og bekreftes av Sandy at hun har mottatt den. Avbestilling innen 30 dager før workshopen med en gyldig legeerklæring eller en spesiell familienødsituasjon med skriftlig fullmakt, vil kun bli belastet med administrasjonsgebyret på $50 og depositumet på $850.

 

Private/spesialitetsverksteder: Lukkede verksteder som er forespurt av en privat part, eller en tidsperiode reservert for spesialitetsøkter, krever full betaling ved planlegging. Det er forstått at det å planlegge en blokk av Sandys tid hindrer henne i å bestille workshops og andre engasjementer med klienter i løpet av denne blokken. Derfor refunderes ikke full undervisning. Under visse omstendigheter, og bare hvis du har en diskusjon med Sandy, kan en privat klasse/personlig workshop som involverer reise, flyttes til et nytt sted eller tidspunkt. Denne omleggingen kan ikke skje mer enn to ganger.

 

Private en-til-en økter er underlagt et administrativt gebyr på $50 hvis avbestilling innen 48 timer etter avtale.

 

Ved å betale innskuddet og/eller full undervisning bekrefter du at du har lest, forstått og godtar denne avbestillingsreglene.

*redigert 23. april 2017

bottom of page